한국어

QSI International School of Haiphong은 2005년 9월에 문을 연 비영리, 사립학교입니다. 유치원부터 중등학교에 이르기까지 아이들을 위한 수준 높은 영어 교육을 제공하며, 국제 비즈니스 커뮤니티 및 하이퐁(Haiphong) 지역사회의 학생들을 포함합니다. 따뜻하고 환영하는 학교 공동체는 QSI를 양질의 교육을 받을 수 있는 이상적인 곳으로 만들어 줍니다.

시설

학교는 Pearl River Hotel 근처의 국외 거주자들의 주거지인 한적한 Me Linh Village에 위치해 있습니다. 새로 지어진 학교 시설은 영어 도서관, 과학 실험실, 음악 센터, 실내 다목적 교실, 교내 식당, 시설이 잘 갖추어진 유아 기관 및 최첨단 시설을 갖춘 교실을 제공합니다. 밝은 조명과 친화적 분위기의 행정 안내 실을 통해 학교에 들어가게 됩니다. 유치원 놀이터는 학생들에게 성장의 기회를 제공합니다. 초등 놀이터는 등반 모험 공간과 그네를 갖추고 있습니다. 학교에는 전신 수영장, 4개의 테니스 코트, 농구, 배구 및 배드민턴을 위한 전용체육관이 있으며, 축구장은 도보로 짧은 거리에 있습니다.

학업 과정

학업 과정은 수행 기반 학습/완전 습득 학습 방식으로 교육을 실시합니다. 이는 개인 및 그룹 교육 모두와 관련된 특정 기술과 지식을 숙달하도록 합니다. 교육 철학은 다음과 같은 전제에 기초합니다.

1. 모든 학생들이 성공할 수 있습니다.

2. 성공이 성공을 가져다 줍니다.

3. 성공을 위한 조건을 제공하는 것은 학교의 책임입니다

교과과정

교과과정에는 영어 (독해, 문법, 작문, 맞춤법), 수학 (대학 준비를 위한 기초능력), 문화 연구 (역사, 지리, 경제, 정치학), 과학 (물리, 생명, 지구), 음악, 컴퓨터 및 체육이 있습니다. 집중 영어 수업은 영어에 대한 추가 도움이 필요한 학생들에게 제공됩니다. 제 2 언어는 베트남어입니다. 학교는 학생들에게 베트남의 풍부한 문화와 역사를 가르치고자 합니다. 수업 재료 및 장비는 최신이며 고품질입니다. 학급 크기는 작고, 교수진은 대부분 미국인입니다.

유치원 (2세, 3세, 4세)과정

2-4세의 유치원 과정은 학습 준비와 신체 조정, 그리고 교실 환경에 필요한 사회성을 개발하기 위해 고안된 다양한 놀이를 통한 실제 경험을 제공합니다. 주안점은 자신감, 자부심, 배움을 향한 자연스러운 흥분감의 발달입니다. 음악, 컴퓨터, 미술, 연극 등 다양한 활동이 제공됩니다.

초등부 (5-11세)학급

초등학생들은 영어(읽기 및 쓰기 능력), 수학, 과학, 문화연구, 예술, 음악, 도서관 및 체육의 전체 교과과정을 이수합니다. 컴퓨터 및 정보 기술은 모든 학급의 교과과정에 통합되어 있습니다. 5세 이상 학생들은 베트남어와 문화를 공부합니다. 5-11세 학급에서 영어 지원이 필요한 학생에게는 집중 영어수업이 제공됩니다. 방과 후 활동은 일 년 내내 제공되며 학생들의 관심사에 맞춰져 있습니다.

중등부 (12-13세)학급

중등부 교과과정은 수학, 독해 및 언어, 과학, 문화 연구, 미술, 음악, 베트남어와 문화 및 체육의 엄격한 학업과정입니다. 컴퓨터 사용은 모든 학급의 교과과정에 통합되어 있습니다. 도서관을 효과적으로 이용하는 방법에 대해서도 배우게 됩니다. 영어를 모국어로 사용하지 않는 학생들을 위해 집중 영어수업이 제공됩니다. 방과 후 활동은 일 년 내내 제공되며 학생들의 관심사에 맞춰져 있습니다.

고등부 (14-18세)학급

고등부 교과과정은 14-18세 학생들을 위한 것입니다. 학생들은 수학, 독해 및 언어 예술, 과학, 문화 연구, 예술, 음악, 컴퓨터 응용 및 체육의 엄격한 학업과정을 이수하게 됩니다. 베트남어는 외국어로 이수하게 됩니다. 영어를 모국어로 사용하지 않는 학생들을 위해 집중 영어수업이 제공됩니다. 학교의 고등부 학생들은 사내 강사의 감독하에 온라인으로 진행되는 다양한 과정을 제공하는 QSI 가상 학교(QVS)에 접속할 수 있습니다. 방과 후 활동은 일 년 내내 제공되며 학생들의 관심사에 맞춰져 있습니다.

QSI International School of Haiphong 에 관한 세부 사항을 원하시면 이메일을 보내주십시오.

haiphong@qsi.org

日本語

QSI International School ハイフォン校は2005年9月に開校した学校法人です。プレスクールから高等学校までの生徒を対象とし、英語での質の高い教育を提供しています。世界各国、またハイフォン地区からも生徒を受け入れています。あたたかさと思いやりに溢れた我が校の校風は、QSIの質の高い教育を受けられる理想的な場所となっています。

施設

学校は、Pearl River Hotel近くの静かなMe Linh地区に建っています。新しく建て替えられた校舎には、図書室・理科実験室・音楽室・室内多目的室・食堂・幼児施設・最先端の設備の整った各教室など、各種施設が整っています。校舎の入り口には、明るくフレンドリーな雰囲気の事務室と受付があります。幼児向けの運動場には、子供たちの成長を促す様々な遊具が、また、児童向けの運動場には、クライミングやブランコなど成長に合わせた遊具が設置されています。その他、プール・テニスコート4面・バスケットボール、バレーボール、バドミントンができる屋根付きの屋外体育館も備わっています。校舎から徒歩圏内にあるサッカー場も使用可能です。

教育課程

教育課程は個々の能力・習熟度に応じた教育プログラム(Performance-Based/Mastery Learning)を採用しています。このプログラムは個々及び集団学習双方において、特別なスキルや知識を習得するのに効果的です。教育理念は、以下の考えに基づいています。

  1. すべての生徒が成功できる
  2. 成功が成功を生み出す
  3. 成功への環境を提供するのが学校の責任である

カリキュラム

英語(リーディング・文法・作文・スペリング)、算数/数学(大学入試準備までの基礎課程)、社会/文化一般教養科目(歴史・地理・経済・政治学)、理科/科学(物理・生物・地学)、美術、音楽、コンピューター、体育が履修科目です。英語力の補習が必要な生徒向けに、IEクラスを用意しており、そこで英語を集中的に学ことができます。第二外国語では、ベトナム語を学ぶ事ができます。我が校では、生徒にベトナムの文化と歴史に対する深い認識を教育するよう努めています。教材や備品は、常に最新の質の高いものを提供しています。各クラスは小規模で形成されており、教師陣は主にアメリカ人で構成されています。

プレスクール(2.3.4歳)

2~4歳児のプレスクールでは、様々な遊びを取り入れた体験学習を通して、学校教育において不可欠な、知的、身体的、社会的発育を促します。自信と自尊心、生まれ持っている知的好奇心の発達に重点を置いています。 音楽、コンピューター/アート/遊びをすべての活動に取り入れています。

初等教育課程 / Elementary(5-11歳)

初等教育課程では、英語全科(リーディング・ライティング・リテラシー)、算数、理科、社会、図工/美術、音楽、図書、体育を学習します。コンピューターとITは、すべてのカリキュラムに取り入れられています。5歳以上の生徒は、ベトナム語とベトナム文化を学習します。5-11歳で、英語学習の補習が必要な児童には、IEクラスを用意しており、そこで英語を集中的に学ぶことができます。放課後の課外活動は、児童各々の興味に合わせて通年行っています。

中等教育課程 /Middle school(12-13歳)

中等教育においては、数学、リーディング、英語(小論文、ディベート)、科学、社会/文化一般教養、芸術、ベトナム語/文化、体育から成るきめ細やかなカリキュラムを提供しています。すべての授業にコンピューターの扱い方も取り入れられています。図書館/図書室の効果的な利用の仕方も指導しています。第一言語が英語でない生徒にはIEクラスを用意しており、そこで英語を集中的に学ぶことができます。放課後の課外活動は、生徒の興味関心に応じて年間通して行われています。

高等教育課程 / Secondary

高等教育課程は、14-18歳の生徒を対象とし、数学・リーディング・英語(小論文、ディベート)、科学、社会/文化一般教養、美術、音楽、コンピューター応用、体育から成るきめ細やかなカリキュラムを提供しています。外国語の科目では、ベトナム語を学習します。英語を母国語としない生徒には、IEクラスを用意しており、そこで英語を集中的に学ぶことができます。高等教育課程の生徒は、オンライン学習ツールであるQSI Virtual School (QSV)を通して、様々なコースを専攻し、自宅でも学習することが可能です。放課後の課外活動は、生徒各々の興味に合わせて通年行っています。

QSI International School ハイフォン校へのお問合せはこちらまでご連絡下さい。

haiphong@qsi.org

Tiếng Việt

Trường Quốc tế QSI Hải Phòng là một tổ chức giáo dục tư thục, phi lợi nhuận , thành lập vào tháng 9 năm 2005. Trường cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao bằng tiếng Anh cho trẻ em lứa tuổi từ mẫu giáo đến THPT, bao gồm con em các nhà ngoại giao, các doanh nhân quốc tế và con em trong thành phố Hải Phòng. Sự thân thiện và ấp áp trong cộng đồng học sinh, giáo viên và phụ huynh nơi đây đã góp phần làm cho trường Quốc tế QSI Hải Phòng là một nơi lý tưởng cung cấp một nền giáo dục chất lượng.

Ngôi trường được đặt ở khu dân cư yên tĩnh trong Khu đô thị Mê Linh, gần khách sạn Pearl River Hotel. Cơ sở vật chất của trường bao gồm thư viện, phòng thí nghiệm khoa học, phòng học âm nhạc, phòng đa năng, căng tin đầy đủ dịch vụ, khu vực lớp mầm non với đầy đủ trang thiết bị, phòng mỹ thật, các phòng học với các trang thiết bị đạt chuẩn. Khi vào trường, bạn sẽ cảm nhận ngay được sự thân thiện,niềm nở từ khu vực lễ tân, hành chính. Trường có một khu vui chơi cho học sinh mầm non để tạo cơ hội cho học sinh phát triển. Ngoài ra còn có khu vực sân chơi học học sinh tiểu học bao gồm các khu vực leo núi mạo hiểm, đu quay. Trường có khu bể bơi dài, bốn sân tennis, và sân thể dục chuyên cho bóng rổ, báo chuyền và cầu lông. Bên cạnh đó trường cũng có một sân bóng đá gần trường.

Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục áp dụng Phương pháp Học tập trên cơ sở thực hành/ Học tập toàn diện. Phương pháp này cho phép học sinh làm chủ được các kỹ năng và kiến thức đặc biệt để tham gia thành công vào cả các hoạt động cá nhân lẫn tập thể. Phương châm giáo dục được xây dựng trên nền tảng:

  1. Mọi học sinh đều có thể thành công,
  2. Thành công nuôi dưỡng thành công,
  3. Trách nhiệm của Nhà trường là tạo ra những điều kiện để thành công.

Các môn học

Các môn học bao gồm Tiếng Anh (đọc, ngữ pháp, bài luận và chính tả), Toán (từ kỹ năng toán cơ bản đến cấp độ toán chuẩn bị thi đại học), các môn Nghiên cứu Văn hoá (gồm kiến thức lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị), Khoa học (gồm khoa học về vật lý, cuộc sống và trái đất), các môn Nghệ thuật, Âm nhạc, Máy tính và Thể thao. Lớp học Tiếng Anh chuyên sâu được thiết kế riêng cho những học sinh cần thêm sự trợ giúp thêm về khả năng Tiếng Anh. Tiếng Việt được giảng dạy như ngôn ngữ thứ hai. Nhà trường coi trọng việc giúp cho học sinh hiểu biết thêm về kiến thức lịch sử và văn hoá phong phú của Việt Nam. Tài liệu và thiết bị giảng dạy được cập nhật kịp thời và có chất lượng cao. Quy mô lớp học nhỏ. Đội ngũ giáo viên chủ yếu là người Mỹ.

 Chương trình mầm non (2,3,4 tuổi)

Chương trình mẫu giáo 2-4 tuổi cho phép học sinh tham gia vào những trải nghiệm thực tế thông qua việc chơi được thiết kế đặc biệt để giúp trẻ em phát triển ý thức sẵn sàng học tập, rèn luyện và phát triển thể chất, cùng những kỹ năng xã hội cần thiết để học sinh thành công trong môi trường lớp học. Trọng tâm của chương trình là định hướng phát triển sự tự tin, tự trọng, và tính hiếu học vốn có của trẻ em.  Những hoạt động gồm âm nhạc, máy tính, nghệ thuật, và vui chơi được áp dụng trong chương trình dạy học.

Học sinh cấp tiểu học sẽ học đầy đủ các chương trình Tiếng Anh ( Đọc và Viết), Toán, Khoa Học, , Khoa học, Văn hoá, Nghệ thuật, Âm nhạc, Thư viện và  Thể dục. Kỹ năng sử dụng máy tính được kết hợp trong tất cả các môn ở các cấp học. Từ 5 tuổi trở lên, sẽ học Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh sẽ được học thêm các khoá tiếng Anh bồi dưỡng trong các lớp 5-11 tuổi. Các hoạt động sau giờ học được cung cấp suốt năm học và nhằm vào lợi ích của học sinh.

Chương trình học trung học này là một chương trình học thuật nghiêm ngặt về Toán, Đọc và nghiên cứu ngôn ngữ , Khoa Học, Văn Hóa, Nghệ Thuật, Âm Nhạc, Ngôn Ngữ Tiếng Việt và Văn Hóa , và Thể dục.  Sử dụng máy tính được tích hợp vào chương trình giảng dạy ở tất cả các cấp. Sử dụng thư viện hiệu quả cũng được giảng dạy. Các lớp bồi dưỡng Tiếng Anh được cung cấp cho những học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Các hoạt động sau giờ học được cung cấp suốt  năm và nhằm vào lợi ích của học sinh.

Chương trình cấp phổ thông trung học này đáp ứng yêu cầu của học sinh lứa tuổi 14-18. Học sinh được học nghiêm túc các môn Toán, Đọc & Nghiên cứu ngôn ngữ, Khoa Học, Văn Hóa, Nghệ thuật, Nhạc, Ứng dụng Máy tính và Thể dục. Tiếng Việt là môn học ngoại ngữ. Các lớp bồi dưỡng Tiếng Anh được cung cấp cho những học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Các học sinh phổ thông trung học của trường có quyền truy cập vào Trường Ảo QSI (QSSS) nơi  cung cấp nhiều khóa học trực tuyến dưới sự giám sát của các giảng viên trong trường. Các hoạt động sau giờ học được cung cấp suốt năm và nhằm vào lợi ích của học sinh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về trường Quốc tế QSI Hải Phòng, xin vui lòng gửi email về địa chỉ haiphong@qsi.org

Week Without Walls 2019

School is not a Building

It’s 8:00 AM on a Monday morning as 17 bleary-eyed students gather around the breakfast table. They’re getting a late start because the day before they trekked over the tortuous karst mountains of Quang Binh province and swum more than a kilometer through the eerie darkness of Ken, Tu Lan, and Tom Caves. The day before that they hiked almost ten kilometers in the blistering late-April heat of central Vietnam. Exhaustion is cumulative, and anticipatory, but though energy runs low, spirits run high. Today they are going to swim through Tom Cave and squeeze through the narrow passages of Secret Cave before hiking the last five scorching kilometers back to civilization.

Before the meal starts the aging teacher bellows, “Where are Su Bin and Dilan right now?” A chorus of young voices chirps, “In school.” “Where are you right now?” continues the teacher. This is an open-ended question with many possible answers, but after a short pause, Bettyna, who is older and wiser than the rest pipes up, “In school!” “That’s right,” enthuses the teacher, “You’re in school, which is why we call this the ‘Week Without Walls.’ You’re learning, you’re just not doing it in a building.” “What are we learning?” the teacher hears the children think. He voices the question and then answers it. “You’re learning that ‘I can’t keep going!’ means, ‘I don’t want to keep going,’ but that you really can because you don’t have a choice. You’re learning that you can jump off a four-meter cliff into the swirling froth beneath a waterfall even though the thought of it makes you want to wet yourself. You’re learning that a campfire cannot be started from the top – it must be lit from beneath. You’re learning that huge, hairy spiders are more afraid of you than you are of them because their lives depend on their fear whereas your fear is just a form of ignorance. You’re learning the sense of elation that arises from doing things that you had no idea you could do.”

Although organizing a Week Without Walls entails a huge amount of preparation, I keep to four simple premises when planning a trip: 1) keep the costs down to make the trip affordable, 2) only go to places that I know through my own or the experience of a trusted friend, 3) organize activities that the students are unlikely to do while vacationing with their families (WWW is not a holiday!), and 4) engage the children in experiences that test their physical and emotional limits. On every trip there are times when some children regret their decision to participate. Occasionally there are tears. Nevertheless, in my experience, the child who says, “I so wish I hadn’t come on this trip,” at the beginning, is the one who is most likely to say, “That was the best time of my life!” at the end.

David Stanton

Have Heart

It’s no secret that Vietnam is becoming the “new China” in terms of its budding economy and growing opportunities.  QSI International School of Haiphong has more than doubled in size in the last year and we are racing to stay ahead of the game as Haiphong is quickly being recognized for the great place that it is and what it has to offer.

As we anticipate other international schools popping up in the area, we are asking ourselves, “what sets us apart?”  The answer we are embracing is: heart.  

QSI International School of Haiphong has heart. 

Our heart is shown in the community that we build with the families.  Each month, QSI hosts a “Family Event” on a Saturday so that fathers can attend as well.  We have had Family Art Events where you come and get your hands dirty with paints, clay and creativity.  We have hosted Family Movie Nights on the big screen under the stars.  We know that a happy family = a happy student and we don’t just say that, we foster it.

The heart of QSI Haiphong radiates from our monthly focus on success orientations.  For the lunar new year, the QSI community filled over 160 shoe-boxes with useful gifts and hand-delivered them to the needy: concern for others put into action.  

QSI offers a unique, and sometimes challenging motto — “success for all,” but we take it to heart.  Our students have learned how to use simple sign-language when communicating with our cafeteria staff.  More than half of our lunchroom staff is deaf: “success for all” put into action and taken to heart.

A school can’t just be a learning institution.  If we add a little heart it goes a long way, and that is what continues to set us apart. 

Alyssa Mudd