Dutch Mother-Tongue Program (NTC)

QSI International School of Atyrau is pleased to partner with “de Oranje Kameel” to offer the Dutch Mother-Tongue Program (NTC) to our students.

Children in NTC will attend Dutch classes during their class’s Language Other than English (LOE) time. This precludes DMTP students from attending other language courses (Russian and Kazakh). Children in the 3 and 4-year-old level may miss some of their class, activity, or nap time to attend Dutch class.

3-year old children will attend Dutch lessons three days a week. 4-year-old and older children will attend Dutch lessons five days a week.


Beste (aanstaande) ouders,

Van harte welkom op de website van De Oranje Kameel/QSI Dutch stream. We zijn blij en trots dat er NTC (Nederlandse Taal en Cultuur) op QSI Atyrau aangeboden kan worden!

In Atyrau is een groep met Nederlandstalige medewerkers van bedrijven werkzaam in Kazachstan. Deze groep is sinds 2001 aanwezig, maar groeide met name vanaf 2009. Hierdoor bestond in 2011 de behoefte om Nederlands onderwijs aan te bieden, waarbij de constructie is aangegaan met QSI Atyrau om dit op te zetten. Na enkele roerige jaren, waarin het leerlingenaantal ook weer drastisch afnam en voor alternatieve oplossingen gekozen moest worden, is er sinds januari 2019 weer volwaardig NTC-onderwijs in Atyrau.

De Oranje Kameel verzorgt NTC-onderwijs in Atyrau voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs. De missie van ons onderwijs op de Oranje Kameel is om bij de Nederlandstalige kinderen de interesse en het enthousiasme voor de Nederlandse cultuur te geven of te behouden, zodat een optimaal leereffect gerealiseerd kan worden dat hen in staat stelt om het Nederlands als moedertaal en de Nederlandse identiteit optimaal te ontwikkelen. Door gebruik te maken van methodes die aansluiten bij de kerndoelen en referentieniveaus zoals deze zijn geformuleerd door het Ministerie van Onderwijs in Nederland zorgt onze afdeling ook voor aansluiting met het Nederlandse onderwijs.

Onze leerlingen krijgen dagelijks 45 minuten les (met uitzondering van de driejarigen). In deze lessen staat woordenschatontwikkeling, (technisch en begrijpend) lezen en mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid centraal. Waar mogelijk gebruiken we coöperatieve werkvormen, zodat leerlingen vooral leren de taal te gebruiken en het onderwijs interactief is.

Natuurlijk hebben we ook aandacht voor culturele aspecten. Door gebruik te maken van Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen komen bijvoorbeeld actuele zaken die in Nederland spelen aan bod. Tevens vieren we Sinterklaas en Koningsdag.

We maken graag kennis met u als u op schoolvisite bent of al eerder via de e-mail of skype. U kunt Elmer Roze, de Nederlandse leerkracht/coördinator bereiken via elmer-roze@atyrau.qsi.org. U kunt het bestuur van de school mailen op het volgende adres: oranjekameelatyrau@outlook.com.

Meer informatie vindt u in onze schoolgids.

Tot ziens bij de Oranje Kameel!